Sık kullanılan AutoCAD komutları ve kısayolları

Yazılar geri dön

Sık kullanılan AutoCAD komutları ve kısayolları

KISA YAZILIŞI   KOMUTUN ADI   KOMUTUN TANIMI
3A : 3DARRAY : 3 boyutlu dizi halinde kopyalama
3DO : 3DORBIT : 3 boyut yörünge
3F : 3DFACE : 3 boyut yüzey oluşturma
3P : 3DPOLY : 3 boyut polyline oluşturma
A : ARC : Yay
AA : AREA : Alan hesaplama
AL : ALIGN : Hizalama
AP : APPLOAD : Uygulama yükleme
AR : ARRAY : Dizi halinde kopyalama
ATT : ATTDEF : Nitelik tanımlama
ATE : ATTEDIT : Tanımlı nitelik düzenleme
B : BLOCK : Blok oluşturma
BH : BHATCH : Bölge tarama
BO : BOUNDARY : Sınır düzenleme
BR : BREAK : Kırma
C : CIRCLE : Daire
CH : CHANGE PROPERTIES : Özellikleri değitirme
CHA : CHAMFER : Pah kırma
CHK : CHECKSTANDARS : Standartların kontrolü
COL : COLOR : Renk
CO : COPY : Kopyala
D : DIMSTYLE : Ölçülendirme stili
DAL : DIMALIGNED : Hizalı ölçülendirme
DAN : DIMANGULAR : Açısal ölçülendirme
DBA : DIMBASELINE : Paralel ölçülendirme
DBC : DBCONNECT : Veri bağlantıla
DCE : DIMCENTER : Merkez ölçülendirme
DCENTER : ADCENTER : Tasarlama merkez
DCO : DIMCONTINUE : Ölçülendirmeye devam
DDI : DIMDIAMETER : Çap ölçülendirme
DED : DIMEDIT : Ölçülendirme değişiklikleri
DI : DIST : Mesafe ölçme
DIV : DIVIDE : Obje bölme
DLI : DIMELINEAR : Lineer ölçülendirme
DO : DONUT : Halka çizme
DOR : DIMORDINATE : Ordinat ölçülendirme
DRA : DIMRADIUS : Yarıçap ölçülendirme
DS : DSETTINGS : Çizim ayarları
DST : DIMSTYLE : Ölçülendirme stilleri
DT : TEXT : Yazı
DV : DVIEW : Dinamik görünüm
E : ERASE : Silme
ED : DDEDIT : Yazı düzenleme
EL : ELLIPSE : Elips
EX : EXTEND : Uzat
EXIT : QUIT : Çıkış
EXP : EXPORT : Dışa aktar
EXT : EXTRUDE : Kalınlaştırma
F : FILLET : Köşe yuvarlama
H : BHATCH : Bölge tarama
H : HATCH : Tarama
HE : HATCHEDIT : Tarama değiştirme
HI : HIDE : Gizleme
I : INSERT : Ekleme
IMP : IMPORT : İçeri aktarma
IN : INTERSECT : Kesişim noktası
INF : INTERFERE : Kesit
L : LINE : Çizgi
LA : LAYER : Katman
LE : QLEADER : Kılavuz çizgisi ile ölçülendir
LEN : LENGTHEN : Uzunluk değiştir
LI : LIST : Listele
LINEWEIGHT : LWEIGHT : Çizgi kalınlığı
LS : LIST : Listele
LT : LINETYPE : Çizgi türü
LTS : LTSCALE : Çizgi türü ölçüsü
LW : LWEIGHT : Çizgi kalınlığı
M : MOVE : Taşı
MA : MATCHPROP : Özellik eşleştirme
ME : MEASURE : Obje ölçüleri
MI : MIRROR : Simetri alma
ML : MLINE : Çoklu çizgi
MO : MPROPERTIES : Kütle hesaplama
MS : MSPACE : Model alanı
MT : MTEXT : Yazı satırları oluşturma
MV : MVIEW : Çoklu görünüm
O : OFFSET : Ofset kopyalama
OP : OPTIONS : Seçenekler
ORBIT : 3DORBIT : 3 boyut yörünge
OS : OSNAP : Nokta yakalama
P : PAN : Kaydırma
PE : PEDIT : Birleşik çizgi düzenleme
PL : PLINE : Birleşik çizgi çizme
PO : POINT : Nokta
POL : POLYGON : Poligon
PR : PROPERTIES : Özellikleri
PRE : PREVIEW : Taslak görünüm
PRINT : PLOT : Yazdır
PS : PSPACE : Kağıt alanı
PU : PURGE : Temizle
R : REDRAW : Tekrar çizme
RA : REDRAWALL : Tamamını tekrar çiz
RE : REGEN : Yeniden oluştur
REA : REGENALL : Tamamını yeniden oluştur
REC : RECTANG : Dikdörtgen
REG : REGION : Bölge oluştur
REN : RENAME : Yeniden adlandır
REV : REVOLVE : Katı modelleme oluşturma
RO : ROTATE : Döndürme
RPR : RPRPEF : Kaplama seçenekleri
RR : RENDER : Render
S : STRETCH : Uzat
SC : SCALE : Ölçek
SCR : SCRIPT : Script
SE : DSETTINGS : Çizim düzen ve ayarları
SEC : SECTION : Profil kesit alma
SET : SETVAR : Sistem değişkenleri düzenleme
SHA : SHADEMODE : Gölgeleme
SL : SLICE : Kesit
SN : SNAP : Bir araya getirme
SO : SOLID : Katı modelleme
SPL : SPLINE : Birleşik çizgi
SPE : SPLINEDIT : Birleşik çizgi düzenle
ST : STYLE : Yazı tarzı
SU : SUPTARCT : Çıkartma
T : MTEXT : Yazı
TI : TILEMODE : Döşeme
TO : TOOLBAR : Araç çubuğu
TOL : TOLARANCE : Tolerans ayarı
TOR : TORUS : Halka
TP : TOOLPALETTES : Araç çubuğu
TR : TRIM : Kırp
UC : UCSMAN : UCS ayarları
UN : UNITS : Birimler
UNI : UNION : Birleştir
V : VIEW : Görünüm
VP : DDVPOINT : Dinamik görünüm doğrultusu
W : WBLOCK : Blok
WE : WEDGE : Takoz
X : EXPLODE : Patlatma
XL : XLINE : Konstrüksiyon çizgisi
Z : ZOOM : Büyütme / küçültme
DDA : DIMDISASSOCIATE : Ölçülendirme değiştirme

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

Yazılar geri dön