Sık kullanılan AutoCAD komutları ve kısayolları

Yazılar geri dön

Sık kullanılan AutoCAD komutları ve kısayolları

KISA YAZILIŞI KOMUTUN ADI KOMUTUN TANIMI
3A:3DARRAY:3 boyutlu dizi halinde kopyalama
3DO:3DORBIT:3 boyut yörünge
3F:3DFACE:3 boyut yüzey oluşturma
3P:3DPOLY:3 boyut polyline oluşturma
A:ARC:Yay
AA:AREA:Alan hesaplama
AL:ALIGN:Hizalama
AP:APPLOAD:Uygulama yükleme
AR:ARRAY:Dizi halinde kopyalama
ATT:ATTDEF:Nitelik tanımlama
ATE:ATTEDIT:Tanımlı nitelik düzenleme
B:BLOCK:Blok oluşturma
BH:BHATCH:Bölge tarama
BO:BOUNDARY:Sınır düzenleme
BR:BREAK:Kırma
C:CIRCLE:Daire
CH:CHANGE PROPERTIES:Özellikleri değitirme
CHA:CHAMFER:Pah kırma
CHK:CHECKSTANDARS:Standartların kontrolü
COL:COLOR:Renk
CO:COPY:Kopyala
D:DIMSTYLE:Ölçülendirme stili
DAL:DIMALIGNED:Hizalı ölçülendirme
DAN:DIMANGULAR:Açısal ölçülendirme
DBA:DIMBASELINE:Paralel ölçülendirme
DBC:DBCONNECT:Veri bağlantıla
DCE:DIMCENTER:Merkez ölçülendirme
DCENTER:ADCENTER:Tasarlama merkez
DCO:DIMCONTINUE:Ölçülendirmeye devam
DDI:DIMDIAMETER:Çap ölçülendirme
DED:DIMEDIT:Ölçülendirme değişiklikleri
DI:DIST:Mesafe ölçme
DIV:DIVIDE:Obje bölme
DLI:DIMELINEAR:Lineer ölçülendirme
DO:DONUT:Halka çizme
DOR:DIMORDINATE:Ordinat ölçülendirme
DRA:DIMRADIUS:Yarıçap ölçülendirme
DS:DSETTINGS:Çizim ayarları
DST:DIMSTYLE:Ölçülendirme stilleri
DT:TEXT:Yazı
DV:DVIEW:Dinamik görünüm
E:ERASE:Silme
ED:DDEDIT:Yazı düzenleme
EL:ELLIPSE:Elips
EX:EXTEND:Uzat
EXIT:QUIT:Çıkış
EXP:EXPORT:Dışa aktar
EXT:EXTRUDE:Kalınlaştırma
F:FILLET:Köşe yuvarlama
H:BHATCH:Bölge tarama
H:HATCH:Tarama
HE:HATCHEDIT:Tarama değiştirme
HI:HIDE:Gizleme
I:INSERT:Ekleme
IMP:IMPORT:İçeri aktarma
IN:INTERSECT:Kesişim noktası
INF:INTERFERE:Kesit
L:LINE:Çizgi
LA:LAYER:Katman
LE:QLEADER:Kılavuz çizgisi ile ölçülendir
LEN:LENGTHEN:Uzunluk değiştir
LI:LIST:Listele
LINEWEIGHT:LWEIGHT:Çizgi kalınlığı
LS:LIST:Listele
LT:LINETYPE:Çizgi türü
LTS:LTSCALE:Çizgi türü ölçüsü
LW:LWEIGHT:Çizgi kalınlığı
M:MOVE:Taşı
MA:MATCHPROP:Özellik eşleştirme
ME:MEASURE:Obje ölçüleri
MI:MIRROR:Simetri alma
ML:MLINE:Çoklu çizgi
MO:MPROPERTIES:Kütle hesaplama
MS:MSPACE:Model alanı
MT:MTEXT:Yazı satırları oluşturma
MV:MVIEW:Çoklu görünüm
O:OFFSET:Ofset kopyalama
OP:OPTIONS:Seçenekler
ORBIT:3DORBIT:3 boyut yörünge
OS:OSNAP:Nokta yakalama
P:PAN:Kaydırma
PE:PEDIT:Birleşik çizgi düzenleme
PL:PLINE:Birleşik çizgi çizme
PO:POINT:Nokta
POL:POLYGON:Poligon
PR:PROPERTIES:Özellikleri
PRE:PREVIEW:Taslak görünüm
PRINT:PLOT:Yazdır
PS:PSPACE:Kağıt alanı
PU:PURGE:Temizle
R:REDRAW:Tekrar çizme
RA:REDRAWALL:Tamamını tekrar çiz
RE:REGEN:Yeniden oluştur
REA:REGENALL:Tamamını yeniden oluştur
REC:RECTANG:Dikdörtgen
REG:REGION:Bölge oluştur
REN:RENAME:Yeniden adlandır
REV:REVOLVE:Katı modelleme oluşturma
RO:ROTATE:Döndürme
RPR:RPRPEF:Kaplama seçenekleri
RR:RENDER:Render
S:STRETCH:Uzat
SC:SCALE:Ölçek
SCR:SCRIPT:Script
SE:DSETTINGS:Çizim düzen ve ayarları
SEC:SECTION:Profil kesit alma
SET:SETVAR:Sistem değişkenleri düzenleme
SHA:SHADEMODE:Gölgeleme
SL:SLICE:Kesit
SN:SNAP:Bir araya getirme
SO:SOLID:Katı modelleme
SPL:SPLINE:Birleşik çizgi
SPE:SPLINEDIT:Birleşik çizgi düzenle
ST:STYLE:Yazı tarzı
SU:SUPTARCT:Çıkartma
T:MTEXT:Yazı
TI:TILEMODE:Döşeme
TO:TOOLBAR:Araç çubuğu
TOL:TOLARANCE:Tolerans ayarı
TOR:TORUS:Halka
TP:TOOLPALETTES:Araç çubuğu
TR:TRIM:Kırp
UC:UCSMAN:UCS ayarları
UN:UNITS:Birimler
UNI:UNION:Birleştir
V:VIEW:Görünüm
VP:DDVPOINT:Dinamik görünüm doğrultusu
W:WBLOCK:Blok
WE:WEDGE:Takoz
X:EXPLODE:Patlatma
XL:XLINE:Konstrüksiyon çizgisi
Z:ZOOM:Büyütme / küçültme
DDA:DIMDISASSOCIATE:Ölçülendirme değiştirme

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

Yazılar geri dön