Autocad Düzenleme (Modify) Menüsü

Yazılar geri dön

Autocad Düzenleme (Modify) Menüsü

Erase (Seçilen nesneleri siler.), Nesne seçme yöntemleri

Undo (Yapılan işlemleri geri alır.)

Redo (Geri alınarak iptal edilen işlemleri ileri alarak yeniler.)

Trim (Seçilmiş nesneleri, kesişme noktalarından itibaren budar.)

Extend (Bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesneye kadar uzatır.)

Break (Bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren

bölmek için kullanılır.)

Rotate (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında döndürür.)

Scale (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında büyütüp-küçültür.)

Move (Seçilen nesneleri, bulundukları yerden, başka bir yere taşır.)

Copy (Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalarını alır.)

Offset (Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.)

Chamfer (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğruların kesişen uçlarından istenilen miktarda

pahkırar.)

Fillet (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğrular arasında yuvarlatma yapar.)

Array (Seçilen nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya daieresel bir

yörünge etrafında çoğaltır.)

Mirror (Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetriğini alır.)

Stretch (Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sürdürerek uzatıp-kısaltır.)

Explode (Bir polyline ya da bloğu patlatarak -doğrular, yaylar ve çemberlere ayırır.)

Divide (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit parçalara böler.)

Measure (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit sayıda parçalara böler.Objenin bölünme uzunluğuna göre eşit uzunluklara bölünmesini sağlar. Bölünme yerleri nokta ile gösterilir.)

Lengthen (Doğru ya da yayların uzunluklarını değiştirir.)

Properties (Çizilmiş olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardımıyla değiştirir.)

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

Yazılar geri dön