KAYNAK ATÖLYESİ

Ergime sıcaklıkları aynı veya birbirine yakın iki veya daha fazla metalik malzemeyi ısı veya basınç yoluyla veyahut her ikisini birden kullanarak ,aynı cinsten ilave metal kullanarak veya kullanmaksızın yapılan bir tür birleştirme veya dolgu işlemidir.

Ayni özellikteki malzemeler (çelik-çelik) veya farklı özelliklerdeki malzemeler (paslanmaz çelik-alüminyum) farklı kaynak yöntemleri ile birleştirilebilirler

TEKNOLOJİK UYGULAMALARIN HER YERİNDE MUTLAKA KAYNAK İŞLEMİ VARDIR.

Gemi,tren,uçak,otomobil,askeri araçlar, çelik konstrüksiyonlar  vb.

-Kaynak işlemi, sökülemez bir birleştirme meydana getirir.- Maliyet bakımından karşılaştırıldığında birleştirme teknikleri içerisinde ekonomik bir işlemdir.- Kaynaklı birleştirmeler sadece fabrika ortamında değil aynı zamanda “sahada” da yapılabilir.

ASLINDA HERKES KAYNAK YAPMAYA ÖZENİR. CUMHURBAŞKANI,BAŞBAKAN,SANATÇI…OLSA BİLE

ÖRTÜLÜ ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI

 MİG-MAG KAYNAĞI

 TİG KAYNAĞI

 OKSİ-GAZ KAYNAĞI

Expressweld Mastermig 350

Kemppi MiniarcTig 180

GekaMac RKM350 Reedresör 

PoWeR CUT 100i

Expressweld Mastermig 250CT

GeKaMac PoWer Tig 400

KIZAKLI PUNTA MP16K

VRTEX MOBİLE 360

Örtülü elektrod ark kaynağı, kaynak için gerekli ısının, örtü kaplı tükenen bir elektrod ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı, elle yapılan bir ark kaynak yöntemidir. Elektrodun ucu, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden örtü maddesinin yanması ve ayrışması ile oluşan gazlar tarafından korunur. Ergimiş örtü maddesinin oluşturduğu cüruf kaynak banyosundaki ergimiş kaynak metali için ek bir koruma sağlar.Ayrıca elektrot örtüsüne katılan alaşım elementleri yardımı ile, kaynak dikişini alaşımlandırarak, istenen özelliklerde kaynak bağlantısı elde edilebilmektedir.Kaynak işlemlerinde maksimum performans elde etmede elektrot seçimi büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, kaynak yapılacak malzemeye, kaynak tekniğine ve kaynak parametrelerine uygun elektrod seçilmelidir. Bunun bilinciyle uygulamalarda farklı örtü karakterine sahip elektrotlarla kaynak becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Genelde St.37-42 arası düşük karbonlu çelikler kullanılarak yapılan, basit demir doğrama işleri, basınçsız tank ve kazanlar, ferforje işleri gibi düşük mukavemet beklenen işlerde kullanılan kaynak elektrodudur.
Genel özellikleri:
Elektrod örtüsünün yaklaşık %50’si rutil (TiO2) maddesinden oluşmuştur.
Arkları son derece kararlıdır.
Örtüde bir miktar (standartlar içinde) nem bulunmasından dolayı orta derecede Oksijen (O2) içermektedirler. Dolayısı ile kaynak dikiş profilleri düzdür.
Cürufunun rengi siyah olup, kolay temizlenir, hatta soğuma sonucu kendiliğinden düşer.
Yüksek mukametli çelikler için kullanılmaları uygun değildir.
Düşük karbonlu çelikler için uygun dahi olsa, kaynatılacak parça 20 mm’den kalın veya kaynak sonrası çok hızlı soğumaya neden olacak büyüklükte ise, parça ortam sıcaklığındayken rutil elektrodlar ile kaynak yapılmamalıdır. Kaynağa komşu bölgelerde (ITAB) ısı etkisi ile tanelerin arası açılır ve buralara elektroddaki bir miktar nemden kaynaklanan hidrojen (H2) yerleşir.

Normalde kaynak ilerledikçe bu bölgelerden uzaklaşılır ve yavaş soğuma beklenir. Dolayısı ile havadan yaklaşık 1,5 kat daha hafif olan H2‘nin de bu yavaş soğuma sürecinde, bu bölgeleri terk etmesi beklenir. Ancak kalın kesitlerde bu soğuma hızlı olacak (yani 200°C nin altına süratle inecek) dolayısı ile H2 buralara sıkışıp gözenek oluşmasına neden olacaktır. Böyle durumlarda kaynağı, ya H2 içermeyen (bazik gibi) elektrodlar ile yapmalı, ya da iş parçasının tamamı kaynak öncesi yaklaşık 200°C’e kadar ısıtılmalıdır.
Katalog, kutu üzeri veya başka bir dökümanda aksi belirtilmedikçe, rutil elektrodlar hem AC akım kaynak makinaları (trafo), hem de DC akım kaynak makinalarında kullanılabilir. Yine aksi belirtilmediyse DC akımda, elektrod (pense) negatif (-) kutba bağlanmalıdır.
Kullanımları kolay olan elektrodlardır. Ancak unutulmamalıldır ki, üretici firmaların,ürünleri ile ilgili önerdikleri parametreler ile çalışılması gerekir.

Bu elektrotların örtüleri ana olarak selüloz ve ( Mn ve Si içeren ) demir alaşımı içerir. Örtü büyük ölçüde gaz haline geçer ve dikey eksende kaynak yapma olanağı sağlar. Diğer tip örtü karakteristiğindeki elektrotlarla dikey kaynak yapmak zor veya olanaksızıdır. Örtünün gaz haline geçişi kaynaktaki cüruf miktarını azaltır. Örtünün kimyasal kompozisyonundan dolayı ortaya çıkan yüksek hidrojenden ötürü ana metalin ergime miktarlarından sıcak kaynak banyosu sağlanır böylelikle az cüruflu yüksek nüfuziyetli kaynak banyoları elde edilir. Mekanik özellikler en uygun durumdadır. Soğuma esnasında kaynak bölgesindeki cürufun azlığından dolayı kaynak dikiş görüntüsü çok güzel değildir.Karbon çelik boruların özellikle kök ve sıcak paso kaynaklarında kullanılan selülozik örtülü elektrodlar, ark atmosferlerindeki yüksek H2 (hidrojen) dolayısı ile nüfuziyetleri diğer elektrodlara göre %70 daha fazladır. Bu özelliklerinden dolayı, içerisinde hava bulunan boru konstrüksiyonlarında, kaynak sırasındaki bu havanın ısınması ve erimiş kaynak banyosunun arka tarafından gözeneklendirmesi riskini ortadan kaldırmak için kullanılırlar.
Bunun yanısıra, boru kaynaklarında daha hızlı kaynak işlemi gerçekleştirebilmek için,borunun yuvarlak formundan dolayı aşağıdan yukarıya kaynak yerine yukarıdan aşağıya kaynak uygulaması yapılması daha doğrudur. Bu tip kaynak işlemine ise selülozik örtülü elektrodlar ve bazı rutil-selülozik ya da bazik-selülozik karışımı elektrodlar uygundurlar.

]Yüksek mukavemet gerektiren işler, soğuk ortamlarda çalışacak parçaların kaynakları,basınçlı kaplar, gemi inşaa sanayi gibi alanlarda kullanılan bu elektrodlar, üretim sürecinde tünel fırında kurutulmalarından sonra 400°C’lik fırınlarda ayrıca kurutulmalarından dolayı nem yoktur. Bu nedenle hidrojen kontrollü elektrodlar olarak da adlandırılabilir.
Kalsiyum bileşiklerinden oluşan bir örtüye sahiptirler.
400°C’te kurutulmu bazik elektrodun H2 içerii (normal olarak en fazla) 10 ml/100gr‘dır.Bu özelliğinden dolayı “HİDROJEN KONTROLLÜ ELEKTROD” olarak adlandırılırlar. Genellikle DC akım pozitif (+) kutupta kullanılırlar.
Kalın örtülü olduklarından damla geçişleri küçük ve orta büyüklüktedir. Dolayısı ile dikiş görünümleri çok düzgündür.
Neme karşı çok hassas olduklarından, orjinal paketlerinden çıkarılarak açıkta bekletilmiş elektrodlar kurutarak kullanılmalıdırlar.
Soğukta kaynağa olanak verirler.
Kaynak dikişlerinin darbe dayanımları yüksek, sünek-gevrek geçiş sıcaklığı düşüktür.İyi bir el becerisine sahip kaynakçıya gereksinim vardır. Çünkü kaynak sırasında ark boyu diğer elektrodlara göre daha kısa tutulmalıdır. (1/2xØd)
Cürufları rutil örtülü elektrodlar kadar kolay kalkmaz ve açık kahverengi bir renktedir.
O2 içerikleri düşüktür (bu nedenle dikiş profilleri dışbükey görünümdedir.)

Atölyemizde havalandırma sistemleri kullanılarak güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Kaynak bölgesinde ve genel çalışma alanında yeterli havalandırma sağlanarak kaynak buharı ve gazların solunması olabildiğince önlenmiştir.

Gazaltı kaynağında gerekli sıcaklık, sürekli beslenen ve eriyen bir tel elektrotla kaynak banyosu arasında oluşturulan ark yoluyla ve elektrottan geçen kaynak akımının elektrotta meydana getirdiği direnç ısınmasıyla oluşur. Elektrot çıplak bir tel olup bir elektrot besleme tertibatıyla kaynak bölgesine sabit bir hızla sevk edilir. Çıplak elektrot, kaynak banyosu, ark ve esas metalin kaynak bölgesine komşu bölgeleri, atmosfer kirlenmesine karşı dışardan sağlanan ve bölgeye bir gaz memesinden iletilen uygun bir gaz veya gaz karışımı tarafından korunur.Eriyen metal elektrot ve soy gaz kullanımı nedeniyle yönteme MIG (Metal İnert Gas) kaynağı adı verilmiştir. Yöntemde daha sonra düşük akım yoğunlukta ve darbeli akımla çalışma, daha değişik metallere uygulama ve koruyucu gaz olarak aktif gazların (CO2) ve gaz karışımlarının kullanılması gibi işlemler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler, aktif koruyucu gazın kullanıldığı yönteme MAG (Metal Active Gas) kaynağı adının verilmesine neden olmuştur.

SG1 Karışımlı gazlar için uygun.

Alaşımsız çeliklerin kaynağı için kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynak telidir. Koruyucu gaz olarak ana metalin kalınlığına göre CO2 (karbondioksit) veya karışım gazlar kullanılabilir. Az cüruf oluşturur ve düzgün kaynak dikişleri verir. Özellikle galvanizli ve ön-boyalı malzemelerin kaynağında kullanılır. Alaşımsız çeliklerden imal borulama, kazan ve tankların kaynaklarına, ayrıca ince kesitli metallerin kaynağına ve tamir kaynaklarına uygundur.

SG2 Karışımlı gaz ve CO2 için uygun

Özellikle alaşımsız çelikler üzerindeki yarı otomatik ve tam otomatik kaynak uygulamalarında kullanılan yüzeyi bakır kaplı gazaltı kaynak telidir.Çekme dayanımı 540 N/mm²’ye kadarki alaşımsız yapı çeliklerinin, ince taneli karbon-manganez çeliklerinin ve gemi levhalarının gazaltı kaynak yöntemi ile kaynatılmasında kullanılır.

Koruyucu Gazlar (EN 439)
C1 : %100 CO2
M21 : Ar + %15-25 CO2

SG3 CO2 gazı için ve karışım gazına uygun

Alaşımsız yapı çeliklerinin, ince taneli karbon-manganez çeliklerinin ve gemi levhalarının gazaltı kaynak yöntemi ile kaynatılmasında kullanılır. İçerdiği yüksek silisyum ve manganez sayesinde, SG2 türü tellere oranla, kaynak metalinin akma ve çekme dayanımında 20-50 N/mm²’lik bir artış elde edilir. Yüksek silisyum aynı zamanda kaynak dikişinin yüzeyindeki süreksizlikleri azaltarak daha düzgün ve sağlıklı kaynak dikişlerinin elde edilmesine de olanak sağlar.

Koruyucu Gazlar (EN 439)

C1 : %100 CO2
M21 : Ar + %15-25 CO2

0
MİG-MAG
0
TİG
0
REDRESÖR
0
DİRENÇ
0
OKSİ-GAZ
0
İNVERTER
ARK KAYNAK
GAZALTI
PANOLAR
ATOLYE